Bilim ve Toplum

Popüler kültür genel itibariyle bilimden uzaktır. Politika başta olmak üzere birçok odak toplumların bilimle olan ilişkisinin çok zayıf olmasını umursamaz ve hatta böyle olmasını destekler. Bireysel olarak bilimin ışığını takip edenler oransal bazda azınlık olagelmiştir ve tersinin gerçekleştiği toplumların uygarlığa katkısı ve gelişmişlik düzeyi rakamlarla ortadadır. Bilim ve Toplum, yine azınlığın ilgisini çekecek kitaplardan biri olsa da, her iki gerçekliği önemseyenler için değerlendirilebilecek bir eser.

Geçmiş yıllarda bilim tarihi uzmanlarının belge ve tanıklıkların izinden giderek bilimsel aktiviteleri takip ettiğini fakat zamanla bir modelleme ihtiyacının doğduğunu aktarıyor kitap öncelikle. Marx ve Merton gibi öncüleri rol model alan bilim insanlarının doğa ve toplumbilim hakkındaki teorilerde buna gereksinim duyduklarını işaret ediyor.

Yirminci yüzyıl, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinde devrimlerin yapıldığı, her ikisinin yetkinliklerinin kanıtlandığı bir yüzyıl oldu. Bugünün bilimsel çalışmalarına temel olan yöntemlerden biri de tarihsel modellemeler yapmak ve bunun için bilimsel sosyoloji ve bilimsel psikolojiden yararlanmak. Bu sayede çok daha doğru neticelere ulaşmak mümkün.

Remzi Demir’in kaleme aldığı Bilim ve Toplum Lotus Yayınları tarafından okurlarına ulaşıyor.

CEVAP VER