Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong

          Dünyadaki yaygın dinlerin farklı ülke ve kültürlerden mensupları var; algı ve topluluklar ayrışsa da, hepsi kendi ritüelleri gereğince varlığını sürdürüyor. Fakat dünyanın her zaman kabusu olan köktendincilik yeniden ve daha fazla can alarak, dolayısıyla daha fazla can yakarak toplum ve devletlerin en büyük problemlerinden biri haline geldi. Militan seviyesindeki köktendinciler yaptıklarının kesin doğru olduğuna şartsız bir şekilde inanıyor ve şehirleri her fırsatta kana bulamaya devam ediyorlar.

          “Tanrı Adına Savaş”, Karen Armstrong’un kaleme aldığı  bir kitap ve alt başlığı “Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamda Köktendincilik”. Öncelikle köktendinciliği korkutucu yönlerinden hariç bir şekilde anlamamız için yardımcı oluyor ve ardından daha ciddi ele almamızı sağlayan argümanlar sunuyor. Onun nasıl alt edilebileceği konusunda yöntemler göstermeyi de ihmal etmiyor öte yandan.

          Edebiyat ve basın çevrelerinden olumlu eleştiriler alan kitap, konuya ilişkin en dişe ve fikir taşıyan herkesin göz atması gereken bir kaynak. Çünkü her an hedefi olabileceğimiz bir kavram ve toplulukla karşı karşıya olduğumuz inkar edilemez bir gerçek.

          Murat Erdem’in çevirdiği kitap, Alfa Yayınları aracılığı ile okurlara ulaşıyor.

CEVAP VER