Savaşta ve Barışta Diktatörler

          Tarihe baktığımızda sayısız diktatör örneği görüyoruz. Günümüzde sayıları azalmış olsa da, dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde bu baskıcı karakteri üzerinde taşıyan örnekler mevcut. Bundan kaçınmayı başararak demokratik ülke ve toplumlar oluşturabilen ülkelerde ise korkulu bir rüya gibidir diktatörlük; bunun emarelerini gösteren liderler karşısında keskin bir direnç göstermek zorunludur. Çünkü diktatör ve diktatörlük kolay atlatılabilen durumlar değildir; yılları ve nesilleri mahveden kronik bir hastalıktan farksızdır. Vücuda yayılmadan bertaraf etmek gerekir onun belirtilerini.

          “Savaşta ve Barışta Diktatörler”, Jessica L. P. Weeks tarafından yazılan bir araştırma kitabı. Uluslararası ilişkilerde diktatörlerin belirgin yaklaşımlarını, savaş, barış ve çatışma durumlarında uyguladıkları stratejileri irdeleyen bir çalışma.

          Kendi halkları tarafından pasifize edilemeyen diktatörlerin savaş öncesi ve sonrasındaki politikaları, iç ve dış dinamiklere karşı refleksleri, güç odakları ile ilişkileri gibi konuları incelemiş yazar. Her diktatörün kaçınılmaz yöntemi olan iktidarını sağlamlaştırma ve yenilgiye rağmen bunu koruma yöntemlerini izlemiş. Baskı mekanizmalarını işleterek ayakta kalan diktatörlerin içeride ve dışarıdaki tutum benzerliklerini ele almış.

          Her okur için ders olabilecek nitelikteki kitabı dilimize çeviren isim Selim Sezer, yayınlayan kuruluş ise İnkılap Kitabevi.

CEVAP VER