Yetenek Savaşlarında İkinci Perde – Yetenek Yönetimi

          Modern ve teknoloji devrimleriyle dolu çağımızda yetenekli olmak mühim bir mesele. Kapasite artırımı için kullanılabilecek binlerce araç, kısa ve uzun vadeli amaçlara ulaşmak maksadı taşıyanlara hizmet ediyor. Yeteneklerin sergilendiği binlerce alan için rekabete giren milyonlarca insan mevcut. Bu zorlu savaştan galip çıkabilmek herkesin ortak gayesi.

          “Yetenek Savaşlarında İkinci Perde-Yetenek Yönetimi” kitabı, bugün gelinen noktada yetenek savaşlarına yüklenen anlamları fark edebilmeyi daha basit kılıyor. Yetenek yönetiminin çağ ile birlikte boyut değiştirdiğini vurguluyor kısaca. İş hızı ile kalite ve derinliğe sahip bir insan popülasyonunu dengeleyecek bir işleyişin şart olduğuna dikkat çekiyor.

          Teknoloji açısından gerçekleşen zihniyet devriminin bireysel ve kurumsal taraflarda da vuku bulması gerekliliği artık bilinen bir gerçek. Dolayısıyla yetenek yönetimi salt insan kaynakları ile ilgili bir durum değil nicedir.

          Dr. Tamer Keçecioğlu ile Gözde Gülen Aydın’ın hazırladığı kitap, akademisyen, öğrenci ve uygulamacılara yönelik bir çalışma. Umuttepe Yayınları tarafından okurlara ulaştırılan kitap, konunun muhatabı olan herkesin değerlendirebileceği bir kaynak.

CEVAP VER