Carl Sagan – Soluk Mavi Nokta

          Dünyada en popüler bilim insanı olarak Carl Sagan’ı gösterebiliriz rahatlıkla. Fikirleri ve çalışmaları ile ömrünün sonuna dek çığır açtı ve insanlığın ufkunu katlayan en önemli kişilerden biri oldu. Bugün dünya ve uzayı merak ederek kaynak araştırmasına girişenler yine onun bıraktığı izleri takip ediyor. Bu kez Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanan “İnsanın Uzaydaki Geleceğine Bir Bakış” alt başlıklı “Soluk Mavi Nokta”, onun bıraktığı en değerli kaynaklardan biri. Kitabın dilimize çevirisini ise Süha Sertabiboğlu yaptı.

          Carl Sagan’ın en önemli özelliklerinden biri, yalın bir dille her kesimden insanı bilimle buluşturabilmesiydi. Evren’in sırlarla dolu alanlarının bilinirlik kazanmasında, yaşadığımız dünyanın küçüklüğü hakkında fikir sahibi olunmasında büyük mesafe kat etti. Ve elbette dünya dışı yaşam konusunda kafa yormaya yöneltti insanlığı; dünya dışı yaşamın bir ütopyadan ibaret olmadığını, bilakis olağan bir netice olduğunu iddia etmekten vazgeçmedi.

          Parıldayan bir zekadan dökülen, iyimser ve sade bir dille yazılan kitap okuyucular için esin kaynağı olabilecek bir nitelikte. Uzaya yapılan yolculukların ışığında, didaktik olmaktan uzak bir coşku uyandırıyor. Gelecekte anılacak bir maziden ibaret olmanın yaşattığı karışık duygular eşliğinde, hayallerin insanlığı ulaştıracağı noktanın derin merakına ulaştırıyor herkesi Carl Sagan.

          Bu kitap dışındaki eserleri ve belgeselleri de düşünüldüğünde, ondan bize kalan muazzam arşivin her fırsatta ziyaret edilmesi gerekliliğini bir kez daha anlıyor insan. Dünyayı geleceğe taşıyacak olan yeni nesillere de küçük yaşlardan itibaren tanıtılmalı söz konusu arşiv.

CEVAP VER