Tanrı’nın Tarihi

          Karen Armstrong’un kaleme aldığı ve Pegasus Yayınları aracılığı ile hazırlanan “Tanrı’nın Tarihi” kitabı, en yeniler arasında ön plana çıkanlardan.

          Dinlerin toplum ve ülkelere olan etkisi yadsınamayacak bir gerçeklik. Özellikle üç büyük din ekseninde toplumsal, iktisadi ve sosyal birçok değişim/dönüşüm inşa edilmiş, etkileri bugünlere dek yansımıştır. Siyasetin içerisinde yer bulmasıyla birlikte dünyanın gidişatında etkin rol oynamış, tüm sonuçlarıyla belirleyici olmayı sürdürmüş ve sürdürmektedir.

          “Tanrı’nın Tarihi” kitabı, 4000 yıl önce başlayan dinler tarihini geniş bir perspektifte ele alan ve karşılaştırmalı bir şekilde değerlendiren bir eser. Kendi mensuplarınca en tartışmasız bir şekilde doğru olarak kabul edilen dinleri irdelerken, bu tutumun ortaya çıkardığı neticeleri ortaya koyuyor.

          Kitabı okurken sosyolojik, siyasi ve felsefi bir eksen içerisinde ilerliyor okuyucu. Üç büyük dinin tarihi ile ilgili bilgiler çerçevesinde ünlü düşünür ve reformculara ulaşıyor. Birbirinden kaçınılmaz olarak etkilenen dinlerin felsefi yönünü ve bugün gelinen noktayı tartışırken, büyük ölçekli bir araştırmanın yoluna davet ediyor.

          Karen Armstrong’un son derece akıcı bir dille yazdığı eser, bu denli kapsamlı bir konuyu yetkin ve sade bir toplamda buluşturuyor. Kitap The Washington Post Book World, New York Times Book Review, Economist ve Daily Telegraph gibi dünyaca ünlü otoritelerden övgüler almayı da başarmış durumda.

          Dinlerle ilgili farklı bir bakış açısıyla tanışmak isteyen herkesin başvurabileceği bir yapıt olarak değerlendirebiliriz kitabı.

CEVAP VER