Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler

          Feroz Ahmad tarafından kaleme alınan ve Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın yayınladığı “Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler” kitabı, bizi eskiye götüren en yeni çalışmalardan.

          Osmanlı İmparatorluğu ve uzun yılları kapsayan o dönemde yaşananlar her zaman tartışmalara yol açmıştır. Konunun en hassas noktası ise genelde “azınlık” şeklinde tabir edilen diğer uluslardır. Tarihçiler kadar farklı mesleklerden kişilerin de kendilerini dahil ettiği tartışmalara asıl etki eden mecranın ise siyaset olduğu su götürmez bir gerçek. Hamaset başta olmak üzere farklı birçok nedenden ötürü tarih ve gerçekler çarpıtılmakta ya da değiştirilmektedir.

          “Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler” kitabını farklı kılan tarafı, nesnel bir bakış açısı ile yazılmış olması. Aynı zamanda profesör olan Feroz Ahmad, daha önce yapmış olduğu tarihle ilgili çalışmalardan damıttığı bilgilerle aktarıyor o dönemle ilgili tüm bildiklerini.

          Rum, Ermeni, Arap, Arnavut ve Yahudilerin Osmanlı dönemindeki konumları, ulusal fikir ve örgütlenmeleri, cemaat yapıları gibi bilgileri paylaşıyor bizimle yazar. İkinci Meşrutiyet’in ilen edilmesinin ardından yaşanan hareketlilik, siyasi oluşumlar, ilişki ve bağlar irdeleniyor. Elbette bütün bunlar olurken boş durmayan Osmanlı Yönetimi’nin aldığı tedbir ve tavırlara da şahit oluyoruz. Osmanlı Meclisi içerisinde de görev alan farklı kimlikten kişilerin konjonktürdeki rolü, hala tartışma konusu olan göçler ve dünya savaşı etrafında yaşananlar da ele alınıyor. Cumhuriyet’in kurulma aşamasına kadar ilerleyen kitap, bildiklerimiz ve bilmediklerimizle yüzleşmemizi sağlıyor.

          Yazarın beslendiği kaynakların yetkinliği, yorumlama şekli ve biyografik dağarcığı, eseri değerli kılan unsurlar olarak gösterilebilir. Kavramların iç içe geçtiği ve tarihe fazlasıyla vurgu yapmanın gelenek haline geldiği günümüzde, faydalanmak için başvurulabilecek bir kaynak olduğunu belirtebiliriz son olarak.

CEVAP VER