Dünyayı Değiştiren Şirket

          “Dünyayı Değiştiren Şirket”, bugünün şirketlerine daha farklı bir gözle bakmamıza neden olacak ölçüdeki içeriği ile en yeni kitaplar arasında farklı bir yere sahip.

          Eserin alt başlığı “Doğu Hindistan Kumpanyası’nın Modern Çokulusluluğu Şekillendirmesi”. Yani Doğu Hindistan Kumpanyası adlı şirketin 1600’lü yıllarda başlayan ve tam 250 yıl süren hükümranlığını konu ediyor kitap.

          Söz konusu şirket o kadar devasa bir güce ulaşıyor ki, inanılamayacak kadar büyük bir servetin üzerinde hareket eder hale geliyor. Legal görünürken başta hırsızlık olmak üzere askeri güç elde etme, insanları sömürme, yolsuzluk, cinayet gibi suçlara karışarak devleşen bir yapıya dönüşüyor. Üstelik şirket içerisinde yaşanan kişisel çatışma ve ilişkilerin boyutu da işin içine katıldığında, tasviri zor bir canavarla karşı karşıya kalınıyor.

          Kitap, okuyucularında günümüze dair soru işaretleri bırakmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Kontrolsüzce büyüyen bir şirketin neler yapabileceğine dair açıklamalarıyla günümüzün şirketlerini sorgulama ihtiyacı hissettiriyor. Tarihteki uzun soluklu yaşamına binlerce karanlık öykü sığdıran bu şirketi incelemek, günümüzdeki potansiyellerin de farkını keşfetmek demek aslında.

          Nick Robinson’un kaleme aldığı eseri dilimize çeviren isim olarak İnanç Özekmekçi’yi görüyoruz. Yayına hazırlama işini ise h2o Kitap üstlenmiş.

CEVAP VER