Cereyanlar – Türkiye’de Siyasi İdeolojiler

          Tanıl Bora’nın kaleme aldığı en yeni kitabı “Cereyanlar – Türkiye’de Siyasi İdeolojiler”, siyasetle fazlaca haşır neşir olduğumuz şu günlerde değerlendirilebilecek kitaplardan.

          Türkiye, birçok kökenden vatandaşı da ihva etmesi sebebiyle geniş yelpazeli bir siyaset yaşamını da bünyesinde barındırıyor. İdeolojik çatışmaların gölgesinde sancılı bir demokrasi tarihimiz olduğuna dair genel bir tabir kullanılabilir. Milliyetçilik, İslamcılık ve Sol ideolojilerin daha ön plana çıktığı bir siyaset iklimine ek olarak Kürt siyaseti de son yıllarda önemli bir aşama kaydetti. Netice itibariyle farklı görüşlerin farklı kutuplarda kol gezdiği, sert bir siyaset zemini üzerinde yürüdüğümüz bir dönemdeyiz.

          Kitap, ülkemizdeki ideolojilerin birbirleriyle olan etkileşimini, kullandıkları üslubu, geniş kitlelere ulaşımını ve halk nezdindeki karşılığı hakkında yorumlar içeriyor. Bu topraklarda kök salmış ideolojileri kendi başlıkları altında irdeliyor bir bir. Ancak bunu siyaset öznesi olmuş isimler üzerinden değil, ön plana çıkan sözlere atıf yaparak inceliyor.

          Tanıl Bora’nın Cereyanlar’ı, durumları irdelerken yüzeysel kalmamayı arka plandaki düşünsel kaynakları açıklayarak başarıyor. Böylece sosyolojik anlamda geçer not alan bir eser olma özelliğini de kazanıyor.

          Yeri gelmişken Tanıl Bora hakkında birkaç bilgi vermekte fayda var. Mülkiye mezunu yazar, Siyaset Bilimi dersleri veren, dergilerde editörlük yapan, futbol ile ilgili yazılar yazan ve gerçekçi sosyolojik metinleriyle dikkat çeken çok yönlü bir karakter.

          İletişim Yayınları tarafından okurlara sunulan kitap, siyasete derin bir bakış atmak isteyen herkese önerilebilecek bir seviyede.

CEVAP VER