İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler

          “İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler” kitabı, en yeni kitaplar arasında yerini alırken, günümüzün iletişim araçlarını sorgulayan bir içerikle karşımızda.

          “Kapitalist Çıkarlar, Kamusal Politikalar” alt başlığı ile yayına hazırlanan kitap, Haluk Geray, Funda Başaran ve Aylin Aydoğan tarafından derlenen kolektif bir eser. Yayına aracılık etme görevini ise Ütopya Yayınları üstlenmiş.

          Kitap, iletişim politikalarının belirlenişinde birçok farklı odağın oynadığı rolden yola çıkarak hareket ediyor. İletişim araçlarının değişim ve dönüşümde tavan yaptığı günümüzde, bu politikalara yön verenlerin içerisine girdikleri rekabete vurgu yapıyor. Fakat bu minvalde ilerlenirken, genel olarak ekonomik gelirler ekseninde bir planlama içerisine yerleştirildiğimizin altını çiziyor.

          Toplum ve kamu yararı gözetmenin daha erdemli ve doğru bir yöntem olduğu iddiasını destekliyor kitap. Serbest piyasanın hüküm sürdüğü, kapitalizmin her alanı kuşattığı günümüzde alternatif fikirlerin varlığı ve gerekliliğini savunuyor. Tüm bunları yer verdiği makalelerle sunarken, okuyucuyu argümanları konu hakkında düşünmeye itiyor.

          İletişim araçlarının toplumun tüm kesimlerine hitap ettiği bu dönemde, konunun geçmişi ve geleceği ile ilgili daha fazla kafa yormayı sağlayabilir kitap. İletişim politikalarına eklenen ve etki eden insan sayısının artması ile birlikte gündeme daha fazla soru düşeceği kesin gibi zira.

CEVAP VER