Stres Yönetimi

Stres Yönetimi

          Son yılların en çok konuşulan duygu durumlarından biridir stres. Sağlığın bozulmasına neden olan faktörler arasında en önemlilerinden biri olduğu yapılan araştırmalarla sabitlenmiştir. Bireyin ruh halini, sosyal ve iş yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen stres, süregiden bir hüviyet kazandığında kötü sonuçlar doğurur. Buna istinaden “Stres Yönetimi” diye bir kavram geliştirilmiş, bireysel ve toplumsal anlamda strese çare aranmaya başlanmıştır. Profesör Doktor Vedat Işıkhan‘ın kaleme aldığı aynı isimli kitap, stres yönetimi ile baş etme yöntemleri hakkındaki verilerle en yeni kitaplar arasında.

          Bireyin yaşamında etkin rol oynayan stres, zamanla başta aile olmak üzere tüm sosyal topluluklara sirayet eder. Ne yazık ki bir salgın gibi çoğalarak toplumlara yansır; denge ve ilişkilerin bozulması gibi etkilerle ülke nezdinde zararlara yol açar.

          Stres yönetimini güncel örnekler vererek irdeleyen kitap, çağımızın bu en zor ruh haliyle baş etmekte yol gösterici bir kaynak olarak öne çıkıyor. Kalabalıklaşan ve hızlanan dünyada stresin getirilerine daha çok maruz kalan bireylere kılavuzluk ediyor ayrıca.

          Alt başlığında “Tükenmişlikten Mutluluğa” ifadesini kullanan kitap, çağımızın bu en güncel psikolojik sorunlarına cevap arayanların tercih edebileceği bir rehber.

          Son olarak, kitabı yayına Nika Yayınevi‘nin hazırladığını da ekleyelim.