Yaşam Nedir?

          Addy Pross‘un kaleme aldığı, Metis Yayınları tarafından yayına hazırlanan “Yaşam Nedir?” kitabı, en yeniler arasına girmeye hazırlanıyor. Eserin alt başlığı ise “Biyolojinin Kimyaya Dönüşümü”.

          Canlı ve cansız varlıkların ilk başlangıçları, nasıl meydana geldikleri insanoğlunun en büyük sorunsallarından biri olmuştur. Bilim, din ve çeşitli mitlerle bu gizem dolu gerçeğe cevaplar aranmış, çoğu zaman birbirleriyle ilkesel anlamda çatışan gruplar ortaya çıkmıştır.

          Evrim Teorisi, ortaya attığı görüşlerle bugüne kadar etkisini sürdüren ve tüm dünyada kabul görmüş bilimsel bir teoridir. Canlıların ne şekilde türediğini yine bilimsel metotlarla anlatmayı başarsa da, karşılaştığı soru hala aynıdır: “İlk canlı nasıl meydana geldi?”

          “Yaşam Nedir?” kitabı, bu soruya cevap bulduğu iddiası ile hazırlanmış bir kitap. Yazar, cansız maddenin canlı maddeye geçişin evrimsel süreçte mümkün olduğunu ve bunun kesintiye uğramaksızın gerçekleşebileceğini savunuyor kuramında. Alt başlıkta belirtilen biyoloji ve kimyanın bir araya getirilmesi ile görüşlerini destekleyen yazar, farklı bir bakış açısı ile açıklama getiriyor okurlarına.

          Konuya bilimsel açıdan ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak niteliğindeki kitap, bu yılın en çarpıcı eserlerinden biri.

CEVAP VER